Sikkerhet

Sikkerhet i HKBK

Kitesurfing eller brettseiling er ingen farlig sport hvis man tar sine forholdregler.
HKBK er kun en klubb og tar ikke på seg ansvar for de enkelte medlemmers aktiviteter

Vi anbefaler alltid å ta et kurs. 
Kitesurfing kan være en farlig sport hvis man ikke har fått god nok opplæring.
Vi anbefaler derfor å ta et kurs hos en autorisert kiteskole. Kan være et problem her i nord,
men  SUPinord arrangere kitekurs på snø her i Harstad og i Tromsø kiteklubb har de jevnlige
kurs på  vann i løpet av sommeren.  På et kurs lærer du ikke bare basic kitesurfing men også en god
start for å unngå uheldige episoder eller ulykker. Se Kiteregler
Normalt lærer du å kontrollere kiten, launche og lande og forståelse av kitens fly egenskaper,
krefter og sikkerhetssystemer,  vær og vindforhold, vedlikehold av utstyr, hvordan redde seg selv i
situationer når det er nødvendig, påsetting og sjekk av liner, vandstart av kiten og bodydrag.

På et Windsurfer kurs lærer du også alt om utstyr, sikkerhet, rigge brett/seil, tilpasse utstyret,
gjennomgang av utstyret og bekledning.
Man får også teori og praksisøvelser på land og i vann:
Finne vindretning og prate litt om styrke og str. på seilet, lære å bære brett og seil, hvordan du
skal stå på brettet, lære bruk av opphalerline og bruk av kroppen som vekt
Lære hvordan du skal styre brettet med seilet, gå opp mot vinden, falle av med vinden
Startposisjon / krysstak / seile slør med vnden på tvers
Lære å seile på alle vindretninger, kryss, slør og lens, svømme under seilet
Padle med brett og seil, taue prosedyre.
Lære å komme seg opp på brettet og ut igjen på sjøen hvis du har drevet i land eller på skjær.

Sjekk alltid forholdene før du launcher og lander en kite
De fleste kiteulykker skjer på land. Mange oftest umiddelbart etter man launcher kiten.
Det er derfor viktig å rigge kiten riktig.
Hvis man setter på linene feil kan man miste styringen på kiten med fatale konsekvenser.
Sjekk derfor at linene er riktig satt på 2 ganger.
Sjekk samtidig at linene ikke har brudd eller slitasjer som kan føre til at de ryker.
Det er også viktig at den som hjelper til med å launche en kite vet hvordan dette gjøres.
Velg alltid sikreste måte og gå ut i vannet på.

Sjekk alltid værmelding.    
Gå aldri ut i for sterk vind. Mange ulykker skjer når man bruker for stor kite eller seil i forhold til vinden.
På land er det direkte livsfarlig hvis man blir dratt av sted, og ting kan skje så fort at det kan være
for sent å løse ut kiten. Det kan også bli farlig ute på sjøen med utstyr som ikke er tilpasset forholdene.
Er du i tvil om kite eller seilstørrelsen i de aktuelle forholdene, så snakk med de andre på stranda.

Lær deg vikepliktsregler. 
Det er viktig å kjenne til vikepliktsreglene når man er ute på vannet. Gjelder for både kitere og windsurfere.
Hvis man kjenner til reglene går alt mye bedre ute på vannet når man kiter eller windsurfer med flere
andre og man kan unngå farlige situasjoner. 

Sjekk alltid utstyret før du går ut. 
Det er alltid viktig å sjekke liner, tau, duk og seil før du går ut. Slitte liner og tau kan ryke.
Er der rifter i duk eller seil kan denne revne og du må kunne redde deg selv hvis du er langt ute på sjøen.
Sjekk med kiteprodusenten hvordan dine liner skal tunes og ta en sjekk på de med jevne mellomrom. Liner kan strekke
seg og gjøre kiten ustabil

Lær å redde deg selv.  
Det er viktig at man både som kiter og windsurfer er i stand til å redde seg selv. Det kan være værsituasjoner eller tekniske
årsaker til at du må redde seg selv. Liner kan ryke, duk eller seil revner, knekt bom/mast m.m.
En kite kan falle ned i vandet og man må kunne launche kiten igjen fra vannet. Vinden kan avta og man blir
liggende i vannet. Viktig å kunne selvredning med både kite og seilbrett. (se linker i begynnelsen av dette avsnitt)
Følg hele tiden med på sjøen der vinden kommer fra. Man bør venne seg til å «lese vannet» om vinden er stabil,
i ferd med å avta eller øke, føle om trykket i kite/seil minker eller øker og ta forhåndsregler på dette ved evt å sette
kursen mot land. Spesielt hvis man er langt ute  og langt fra land.
Man skal aldri kite eller windsurfe i fralandsvind og man må alltid være sikker på at man kan komme seg tilbake til land
enten ved å svømme eller drifte tilbake til stranden. Er vinden for liten til å komme opp på brette, kan man alltid bodydragge
seg til land så lenge det er vind nok til at kiten holder seg i luften.

 

2545total visits,1visits today